Sabtu, 05 November 2011

Peuting Nu Suwung

Kuda, pecut ti langit nu jauh, kareta tatu
Ngagiles japah mata kompas, kitab timburu
Ngaduruk kota demi kota, beungeut-beungeut guligah
Usum nu pias, lalumpatan nyered kakasih
Dina tong sampah, jeung panto masjid, gerbong-gerbong
Sirine, gudang bandera, toko kainuman
Sarta sapotong alun-alun; tingsurungkuy
Nyarumput buni dina urat nadi kuring
Peuting teuing ngampih dimana
Dina laci ukur aya pestol jeung rewuan pelor
Karahaan. Di luar, tina jandela nu talobros dipalengpeng
Simpe, bulan ngayambang kajiret
Mata cileuncang, angin maca peurih
Sajak ajag, kalimah ngarongheap tuluy rubuh
Katinggang salambar daun jambu
Nu gugur ku jangjang kalong, halimun nangkeup raheut
Palangkakan waktu mangsa saurang wanoja ngagusur layon
Kakasih saluhureun trotoar
Kuring masih keneh maluruh tunduh
Sapasang sapatu ngajak besuk ngalongok kalbu
Nu dipasung di kebon candu
Peuting teuing ngampih dimana
Taya kekecapan atawa birahi
Saukur nembakkan eureup-eureup ku mangrewu pelor karahaan
Dina dada sorangan
nembak kakasih

0 komentar:

comeback